27
OCA
2015

Çek Yasasında Radikal Değişim

Posted By :
Comments : 0

Şeffaf, kayıtlı ve risksiz ticaret için; çek veren banka, verdiği çekin arkasında duracak, çek defterinden koşulsuz şartsız %75 sorumlu yani kefili olacak.

Bilindiği üzere bankalar çek karnesi verdikten sonra her yaprağı için verilen teminat tutarı 1120TL’dir. Çeki alan firma, çekleri keser ve kesilen çekler bankaya ulaşmadan risk oranı ve kesilen toplam tutar belli değildir. Mal ve hizmet sağlamış çeki alan firma ise, teminatın düşüklüğü yüzünden her zaman risk taşımaktadır.

Güven ortamının maksimize edilmesi, alıcı ve satıcının güvence altına alınması, dürüst ve kayıtlı ticaretin desteklenmesi adına ÇEKLERE PROVİZYON sistemi getirilmelidir.

Sistem işleyişi:

Çeklerin üzerinde provizyon no diye bir alan oluşturulacak. Mal veya hizmet satın alan firma çeki kesmeden önce bankasını arayacak veya oluşturulan sistem üzerinden giriş yaparak; satıcı bilgilerini doğru bir şekilde işin tutarı dahil olmak üzere girecek ve onay alacak. Alınan onay sonucu oluşan provizyon no çek üstüne yazılacak. Bu şekilde, alıcının risk oranı anında ekranlara işleyecek, satıcının alacağı tutar ekranlardan görülecek.

Vade günü geldiğinde, parasını zamanında alan üretici, ödeme düzenini sağlam bir zemine oturturken, büyüme planlarını daha sağlıklı yapacak, alıcı taraf ise borcunu zamanında ödediği için kredibilitesi yükselecek. Bu şekilde, bankalarda anında kesilen tutarları ekranlarında görecek, risk seviyesini aşan müşterilerine provizyon vermeyerek extra teminat talebinde bulunacak.

Çek yazan firma çekini ödemez ise; çeki veren, araştırmasını ve istihbaratını doğru yapmayan, teminatlarını doğru şekilde yapılandırmayan banka, kesilen çek tutarının %75 sorumlusu olacak.